Ladda ner Internet Explorer 11.0.26 For Win 7 gratis

detaljer

  • Rating:
  • Licenstyp: Freeware
  • version: 11.0.26 For Win 7
  • Date Updated: JAN-04-2016
  • Developer: Microsoft.
Ladda ner Internet Explorer 11.0.26 For Win 7 gratis screenshot

Microsoft lanserar en ny version av denna Web Browser, ett sätt att inte låta nära konkurrenter som Firefox och Opera avancera för mycket på IT-marknaden.

Internet Explorer visar upp märkbara förändringar i sitt grafiska interface. Menyer och verktygsfält har organiserats bättre och ger ett renare intryck samtidigt som man får en bättre överblick över besökta websidor.

Internetnavigering i flikar, som vi känner sedan tidigare, har tillsammans med en avancerad administration av RSS kanaler och verktyg som t.ex. webzoom, integrerad sökfunktion i verktygsfältet etc. integrerats i den nya versionen.

Gratis nedladdning