Ladda ner Internet Explorer 11.0.29 gratis

detaljer

  • Rating:
  • Licenstyp: Freeware
  • version: 11.0.29
  • Date Updated: MAR-14-2016
  • Developer: Microsoft.
Ladda ner Internet Explorer 11.0.29 gratis screenshot

Microsoft lanserar en ny version av denna Web Browser, ett sätt att inte låta nära konkurrenter som Firefox och Opera avancera för mycket på IT-marknaden.

Internet Explorer visar upp märkbara förändringar i sitt grafiska interface. Menyer och verktygsfält har organiserats bättre och ger ett renare intryck samtidigt som man får en bättre överblick över besökta websidor.

Internetnavigering i flikar, som vi känner sedan tidigare, har tillsammans med en avancerad administration av RSS kanaler och verktyg som t.ex. webzoom, integrerad sökfunktion i verktygsfältet etc. integrerats i den nya versionen.

Gratis nedladdning