Ladda ner DVD Shrink 2014 gratis

detaljer

  • Rating:
  • Licenstyp: Freeware
  • version: 2014
  • Date Updated: AUG-11-2014
  • Developer: DVDShrink.
Ladda ner DVD Shrink 2014 gratis screenshot

DVD Shrink är ett kraftfullt verktyg som ger dig möjlighet att skapa kopior av alla dina DVD-skivor på ett enkelt och effektivt sätt.

Med det här programmet kan du kopiera DVD-original som kanske har ett kopieringskydd eller säkerhetsrestriktioner infogat på skivan. Eftersom det här programmet kringgår alla skydd kan du rippa all information från din DVD och spara filerna på din hårddisk.

När du har sparat alla filer från DVD:n på din hårddisk behöver du hjälp av ett program som bränner DVD, t.ex. Nero Burning, så att du kan kopiera filerna till en tom DVD-skiva.

Det här programmet är helt gratis och innehåller alla nödvändiga funktioner för att göra en perfekt kopia och Rip ifrån den DVD som du valt.

Gratis nedladdning