Ladda ner YouTube Downloader 5.7.6 gratis

detaljer

Ladda ner YouTube Downloader 5.7.6 gratis screenshot

Som namnet anger är YouTube Downloader ett verktyg som ger dig möjlighet att ladda ned dina favoritvideor från en av de mest omtalade sajterna just nu: YouTube.

Tillvägagångssättet är mycket enkelt. Klistra in adressen för det innehåll du vill hämta, välj var någonstans i datorn filen ska sparas och avsluta genom att ange vilket format filen ska vara i. Du kan välja fritt mellan formaten MPEG, AVI and FLV vilket skiljer YouTube Downloader från de övriga nedladdningsprogrammen för multimediainnehåll eftersom de normalt bara har stöd för Flash-format.

Sist men inte minst har YouTube Downloader en spelare i vilken du kan förhandsgranska det du vill ladda ned. På så sätt kan du säkerställa att den video du överför till din hårddisk verkligen är den du är ute efter.

Du bara måste prova det här programmet!

Gratis nedladdning